Lekker crossen! - zondag 3 januari 2010

Ook zo'n zin in gratis erwtensoep? Het is weer bijna zover! De voorbereidingen zijn al in volle gang, dus schrijf het allemaal in je agenda! Op zondag 3 januari aanstaande gaat ie weer van start, de Transfer Solutions Meentcross op recreatieterrein De Meent in Beusichem. De hoge opkomst bij de laatste Read Advies Vallende Bladerenloop smaakt naar meer. Dat willen we bij de Transfer Solutions Meentcross ook, dus komt allen! Om het weer hoef je het niet te laten. Bij elk weertype heeft deze cross een eigen karakter, maar het is altijd zwaar. Achteraf volgt de spreekwoordelijke kers op de taart: Gezellig een kop lekkere snert eten!

 

Afstanden en starttijden

  • 11.45 uur: 1,5 kilometer voor jeugd t/m 12 jaar (1 ronde)
  • 12.00 uur: 3 kilometer (2 ronden)
  • 12.00 uur: 6 kilometer (4 ronden)
  • 12.00 uur: 9 kilometer (6 ronden)

 

Inschrijven en inschrijfgeld

Iedereen kan zich vanaf 10.00 uur bij de hoofdingang van recreatieterrein De Meent in Beusichem inschrijven. Deelnemen kost 3 euro per persoon per afstand. Vooraf inschrijven via wedstrijdcommissie@statina.nl is ook mogelijk, dan bedraagt het inschrijfgeld slechts 2 euro per persoon per afstand! De voorinschrijving sluit op 30 december 2009 om middernacht.

 

Tot ziens op De Meent op zondag 3 januari 2010!

 

Meentcrosstraining - zondag 20 december 2009

Vincent Roke, Yvonne Voordouw, Kitty van Berkel, Lucia van Schaik, Gerard Smit, Jeroen Gutte en wellicht nog een aantal andere (assistent)train(st)ers van Statina verzorgen op zondag 20 december 2009 van 10.00 tot 11.30/12.00 uur een meentcrosstraining, uiteraard op recreatieterrein De Meent in Beusichem. Tijdens deze training maak je, in groepjes en na een gezamenlijke warming-up, kennis met de verschillende uitdagingen van het meentcrossparcours: De heuvels, een greppeltje, het zandstrand, het drassige gras, enz... Van de train(st)ers krijg je te horen hoe je deze hindernissen het best kunt belopen, waarna je het zelf een paar keer, uiteraard in je eigen tempo, mag gaan proberen. Op deze manier hopen wij ervoor te zorgen dat je op 3 januari 2010 goed voorbereid van start zult gaan. Het gaat dus niet om een hele zware training, maar om techniek en tactiek. Alle leden van de vereniging, dus jong en oud, zijn van harte welkom om aan de meentcrosstraining deel te nemen. Graag vernemen wij, d.m.v. een mailtje naar Jeroen Gutte, of je komt. Het lijkt ons leuk om het jaar 2009 gezamenlijk trainend af te sluiten, dus wij hopen op heel veel aanmeldingen, waarvoor alvast bedankt!

 

Skeelerbaan onder water

Op zondag 13 december 2009 heeft de Schaats- en Skatevereniging Lek en Linge (SSVL&L) de skeelerbaan onder water gezet, in de hoop dat het de komende dagen/weken/maanden voldoende hard gaat vriezen om het een schaatsbaan te laten worden. Om op onze atletiekbaan te kunnen trainen maken we, zolang het ijs nog niet beloop- en beschaatsbaar is, gebruik van de inmiddels bij velen bekende brug. We verzoeken iedereen hierbij dringend om eventueel ijs vooral met rust te laten, en anderen op het niet inwilligen van dit verzoek aan te spreken.

 

Herinrichting sportpark (vervolg)

In een vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat herinrichting van ons deel van het sportpark door de gemeente wordt voorbereid. Op 1 oktober heeft de gemeente besloten dat SGV (korfbal) en de Roadrunners (streethockey) op het braakliggende veld, waar onze materiaalberging staat, hun velden/baan zullen krijgen. Op verzoek van de gemeente en ook op ons (Statina’s) verzoek zijn momenteel vier verenigingen aan het onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is hun huisvesting voor een deel te delen. Dat zou ruimte en kosten kunnen besparen. De gedachte is natuurlijk dat er niet vier toiletgroepen nodig zijn, of vier vergaderruimtes, enz... Onderzocht wordt daarom of het wenselijk en mogelijk is de nieuw te bouwen huisvesting (inclusief kantines voor SGV, SSVL&L en de Roadrunners) met z’n vieren te delen, ook met Statina dus. Daarin moet overigens wel elke vereniging haar eigen ruimte hebben. Natuurlijk worden de door de gemeente nieuw te bouwen kleedkamers gedeeld door de vier verenigingen. Omdat hier aanzienlijke kosten mee gemoeid zullen zijn, schatten we in dat de kans van slagen van het bouwen van één gebouw niet al te groot is. Het is gewoon duur, ook voor Statina. Ook zijn de vier verenigingen behoorlijk verschillend, waardoor de eisen aanmerkelijk van elkaar afwijken. De gemeente gaat er van uit dat de verenigingen de kantines zelf betalen, terwijl kleedkamers voor rekening van de gemeente zijn. Deze zitten bij Statina bij de baanhuur inbegrepen. Als dit plan slaagt, zal de huidige kantine van Statina een andere bestemming krijgen. We zullen ervoor moeten waken dat daarmee voor Statina geen kapitaalvernietiging gemoeid gaat. Als dit plan niet slaagt, vallen we (Statina) terug op ‘plan B’: De huidige kantine zonodig uitbreiden, nadenken over een krachthonk, verbouwen van de 'oude' kleedkamers, enz... Dat is overigens ook geen verkeerde optie. Nieuwbouw van een iets ruimere kantine zou mooi zijn, maar is voor Statina niet noodzakelijk. Het zou waarschijnlijk met een aanmerkelijke investering voor Statina gepaard gaan, en dan moeten er dus wel grote voordelen aan zitten. We houden u op de hoogte!

 

Bestuurskracht

Na de vorige ledenvergadering, toen Roland Kok afscheid nam als secretaris, en we daarna met het tussentijdse vertrek van Ernst Koldenhof als sporttechnisch coördinator te maken kregen, was het bestuur eigenlijk te klein geworden om alle taken aan te kunnen: Er kwam te veel op te weinig mensen neer. We willen op veel vlakken werken aan kwaliteit, maar ook de dagelijkse zaken gaan natuurlijk gewoon door... Om de ambities waar te kunnen maken, was dus versterking nodig. We hebben daarom Ine van Berkel en Vincent Roke gevraagd te willen helpen. Ze zijn al enkele maanden betrokken bij het bestuur, maar moeten nog door de ALV worden benoemd als bestuurslid. Verder hebben we Frans de Laat gevraagd de sector ‘technische atletiek’ (groep 10 en de specialisatiegroepen) te gaan trekken. Na ampele overweging heeft hij aangegeven dat graag te willen gaan doen. Doordat de jeugdsector (groepen 1 t/m 9) goed vertegenwoordigd wordt door Jeroen Gutte, en de technische atletiek door Frans, is het alleen nog nodig iemand te vinden voor de loopsector (groepen A, B en C). Als dat lukt is de inhoudelijke kant van de atletiek goed afgedekt. Ook zijn inmiddels commissies gevormd voor wedstrijden, sponsoring en jeugd. Verder wordt een commissie ingericht voor ICT en zal een tijdelijke werkgroep worden samengesteld voor de eventuele aanpassing/uitbreiding/vernieuwing van de huisvesting. Statina is al met al een grote vereniging aan het worden. Met ruim 400 leden behoren we tot de grotere atletiekverenigingen. Daar hoort ook een stevig bestuur bij, dat de vereniging slagvaardig vorm kan geven. Die slagvaardigheid willen we bereiken door het bestuur te splitsen in een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het AB komt een paar maal per jaar bijeen voor (jaar)plannen en het beleid, de grote lijnen en dergelijke. Het DB (penningmeester, secretaris en voorzitter) draagt zorg voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden. Daar hoeft ook niet iedereen bij betrokken te zijn. Bovendien krijgen de commissies mandaat op basis van een tevoren op te stellen jaarplan, waardoor minder zaken in het bestuur aan de orde hoeven te komen.

 

Hoe 'B there 4 OTC Ghana' een staartje kreeg!

Op zaterdag 3 oktober 2009 vond bij Statina naast de clubkampioenschappen nog een ander evenement plaats, namelijk 'B there 4 OTC Ghana'. Dit betrof een actie voor een goed doel, namelijk het Orthopedic Training Centre (OTC) in Ghana. De actie leverde in eerste instantie 1120 euro op, een fantastisch resultaat natuurlijk... Tot onze grote vreugde is echter recent bekend geworden dat de Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking uit het fonds Bijdrageregelingen Burgerinitiatieven nog eens 500 euro aan ons bedrag toe heeft gevoegd, waarmee de totaalopbrengst van deze actie op maar liefst 1620 euro uitkomt! Van dit bedrag kan en zal de vloer van de jongensslaapzaal van het OTC in z'n geheel worden vernieuwd. Een bedankje aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt (de leden van Statina, een aantal bedrijven, de Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking en natuurlijk de organisatoren Koen Wiegand, Litha Doeland en Sjaak Lakerveld) is hier wel op zijn plaats!

 

Commissie Wedstrijden: 'Vrijwillig(st)ers bedankt!'

Het jaar loopt ten einde. De Commissie Wedstrijden kijkt terug op een fantastisch jaar! We hebben mooie wedstrijden gehad. Nieuwe wedstrijden zoals de Vidaz! Baanwedstrijd van 23 mei 2009. Geweldig weer, jammer dat deze wedstrijd in een lang weekend viel. Volgend jaar hopen we veel meer mensen naar deze wedstrijd te krijgen. De SNS Regiobank Statinaloop was top, de Read Advies Vallende Bladerenloop ook, met een all time high aan deelnemers/-neemsters. Genoeg om op terug te kijken. Één ding staat als een paal boven water: Wij hadden dit niet voor elkaar kunnen krijgen zonder de hulp van veel, heel veel vrijwillig(st)ers. We noemen hier geen namen, want dat is niet te doen, te bang om iemand te vergeten! Onze dank is uiteraard groot. We hopen dat we komend jaar weer gebruik mogen maken van jullie diensten. Wij realiseren ons ook dat niet iedereen makkelijk een hele dag vrij kan maken om ons te helpen. Dat hoeft ook niet. Wij zijn al blij als je een paar uur beschikbaar bent. Zodra we iemand nodig hebben, dan horen jullie ons vanzelf weer. Op dit moment zijn we druk bezig met de Transfer Solutions Meentcross. Ook daar hebben we vast weer een paar mensen bij nodig. Jullie horen het. Voor nu wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en een heel goed begin van 2010, op De Meent, bij de Transfer Solutions Meentcross.

 

Gevonden voorwerpen

De kapstok in ons clubhuis hangt/ligt aan het einde van een trainingsavond vol met 'vergeten' jassen, tassen, broeken, bidons, schoenen, enz... De kantinecommissie verzoekt iedereen die iets mist om even een kijkje te nemen, en mee te nemen wat van hem/haar is. Aan het einde van het jaar zal het restant worden verzameld en aan een kledingbak voor het goede doel worden geschonken. Voor de kleedkamers en de baan geldt dat spullen die daar door de schoonmaakploeg van de gemeente worden gevonden, mee worden genomen en aan de beheerder van Sporthal Interweij worden overgedragen. Ben je dus een keer iets kwijt, en hangt het niet in ons eigen clubhuis aan de kapstok, meld je dan even bij de beheerder van de sporthal!

 

Partytenten weg...

Bij de clubkampioenschappen kwamen leden van de Commissie Wedstrijden tot de ontdekking dat de partytenten niet meer in de container aanwezig waren. We gebruiken deze tenten altijd om de tijdwaarneming bij start of finish een dak boven het hoofd te bieden bij de SNS Regiobank Statinaloop en de clubkampioenschappen. Het is ons een raadsel waar de tenten zijn. Misschien heeft iemand ze afgelopen zomer geleend voor een tuinfeest of iets dergelijks? Het zal duidelijk zijn dat wij deze tenten graag weer terug willen hebben. Wij weten echt niet waar ze zijn. Mocht jij dit wel weten, dan horen/lezen wij dat graag, anders moeten wij op zoek naar nieuwe tenten...