Sponsoring

Welkom bij sponsoring @ Statina!

Welkom op de sponsorsectie van onze website. Hier willen wij jullie informeren over alles wat wij als vereniging doen op het gebied van sponsoring. Wij denken dat sponsoring nodig is om onze vereniging verder te professionaliseren en de mogelijkheden om onze sport te beoefenen uit te breiden. Meer en beter materiaal, het opleiden van (assistent)train(st)ers, het organiseren van wedstrijden, het organiseren van recreatieve evenementen... Er zijn voldoende zaken om extra geld aan te besteden.

 

Om op gestructureerde wijze met sponsoring om te gaan is het sponsorbeleid op papier gezet. Daarnaast is presentatiemateriaal gemaakt om aan potentiële sponsors te overhandigen. De sponsorbrochure is hier in te zien en tevens te downloaden. We zijn een vereniging met een redelijke omvang. Misschien kennen jullie bedrijven die ons zouden willen ondersteunen. Breng ze in contact met de sponsorcommissie. Stuur bijvoorbeeld een mailtje naar sponsoring@statina.nl of spreek Fred Voordouw aan.

 

De sponsors zelf worden uiteraard ook vermeld in deze sectie. Klik op de logo’s en kijk op de website van de sponsor wat ze te bieden hebben.

 

Ieder kwartaal worden de sponsors op de hoogte gebracht van nieuws over Statina. De tekst van de kwartaalberichten wordt op de website weergegeven.

 

Tot slot wellicht een overbodige oproep, maar…

 

Denk aan onze sponsors, zij denken ook aan ons!