Medisch beleid atletiekvereniging Statina

Algemeen

Sporten is normaal gesproken een gezonde bezigheid! 'Mens sano in corpore sana', een gezonde geest in een gezond lichaam. Het klinkt zo vertrouwd en gewoon dat je er eigenlijk niet bij stil staat. Toch kan er eenvoudig iets mis gaan. Dat kan variëren van een simpele blessure tot veel erger. Binnen Statina willen wij er graag alles aan doen wat mogelijk is om dit te voorkomen, en in ieder geval adequaat te kunnen reageren.

 

Een belangrijk thema binnen een sportvereniging is het faciliteren van een sportmedische infrastructuur. Er zullen bij onze vereniging geen onverantwoorde dingen gebeuren, maar het beoefenen van sport brengt bepaalde risico’s met zich mee. Een vereniging heeft de verantwoordelijkheid een bepaald niveau van veiligheid te bieden aan haar leden. Daar moet een aantal zaken voor geregeld worden. Welke dat zijn, is vastgelegd in het medisch beleid.

 

E.H.B.O.

Wanneer Statina een evenement organiseert, is altijd een aantal E.H.B.O.-ers aanwezig om, indien nodig, bijstand te verlenen. Het is uiteraard niet mogelijk om dat bijvoorbeeld ook voor elke trainingsavond te regelen. Op die momenten zijn we op onszelf aangewezen. Om die reden zijn we een aantal jaren geleden gestart met het opleiden van leden in het gebruik van de AED en in het geven van basis E.H.B.O.-opleidingen. Een groot aantal leden heeft hier gebruik van gemaakt. Jaarlijks worden terugkomavonden georganiseerd om één en ander weer op te frissen.

 

De aanwezigheid van een defibrillator

Naast de normale, frequent voorkomende, vervelende blessures, sterven jaarlijks helaas tientallen mensen tijdens het sporten. Stel dat een club onverhoopt met een sterfgeval te maken krijgt? We staan daar liever niet bij stil. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer bij een hartstilstand binnen vijf minuten gedefibrilleerd wordt met een AED (Automatische Externe Defibrillator), de overlevingskans circa 70% is. Elke minuut dat het langer duurt, daalt de overlevingskans met 10%. Met een defibrillator is met één druk op de knop een mensenleven te redden. Om deze goede reden dient voor noodsituaties een defibrillator op het atletiekcomplex aanwezig te zijn. Een aantal leden moet weten hoe dit apparaat bediend moet worden en tevens weten hoe iemand gereanimeerd kan worden.

 

Statina heeft zo'n defibrillator. (Assistent)train(st)ers en andere geïnteresseerden zijn opgeleid in het gebruik hiervan. Herhalingsopleidingen worden door de vereniging gefaciliteerd. Opgeleide gebruikers worden door de vereniging geregistreerd.

  

Laagdrempelige toegang tot fysiotherapie

Vanuit de looptrainers is eerder al initiatief genomen om afspraken te maken met fysiotherapeuten. Op zich waren de afspraken er, nu zijn ze echter ook geformaliseerd. De fysiotherapeuten die hieraan meedoen zijn: Ilse Parlevliet van Stimulans Fysiotherapie en David Evers van Foot Connection.

 

De afspraken luiden als volgt:

  • Beide fysiotherapeuten bieden één maal per week een inloopspreekuur voor leden van Statina;
  • Leden die hiervan gebruik willen maken, melden zich telefonisch aan;
  • De inloopspreekuren worden op de website duidelijk kenbaar gemaakt;
  • De fysiotherapeuten verzorgen tijdens elke hardloopcursus ('Lopen met Statina') een bijdrage;
  • De fysiotherapeuten verzorgen ieder eens per jaar een informatieve avond voor (assistent)train(st)ers.

 

Noodprocedure

Wat te doen als er sprake is van een ongeval of een andere ernstige situatie? Weten mensen die hulpdiensten bellen het adres van het complex? Weten mensen wie ze moeten bellen? Dit lijken voor de hand liggende zaken te zijn, maar in geval van paniek is het handig als een noodprocedure voorhanden is, die bekend en duidelijk zichtbaar is. De noodprocedure staat op de website, en wordt tevens in het clubhuis naast de defibrillator opgehangen.

 

Ondersteuning

Om de uitvoering van het medisch beleid te kunnen realiseren, heeft het bestuur een 'Coördinator sportmedische zaken' aangesteld, en wel Ruben Verlangen. Ruben, die in het dagelijks leven als ambulancebroeder werkzaam is, heeft het bestuur ondersteund bij alles wat tot nu toe op sportmedisch gebied bereikt is. Met vragen en/of goede ideëen op dit gebied kun je via gezondheid@statina.nl bij Ruben terecht.