Coördinator sportmedische zaken

Alle zaken rondom sport en gezondheid moeten gecoördineerd worden. Wat houdt dat nu in? Hieronder is het takenpakket weergegeven.

 

Doelstelling

De coördinator sportmedische zaken draagt zorg voor de totstandkoming en de uitvoering van het sportmedisch beleid.

 

Activiteiten

 • Opstellen en up-to-date houden sportmedisch beleid;
 • Up-to-date houden van de inhoud van de website in samenwerking met de webredactie;
 • Regelmatig uitlezen en beantwoorden van mail aan gezondheid@statina.nl;
 • Maken en evalueren van de afspraken met fysiotherapeuten;
 • Zorgdragen voor de inhoud van E.H.B.O.-koffers (compleetheid en houdbaarheidsdata);
 • Regelmatig controleren van de defibrillator;
 • Adviseren bestuur over sportmedische zaken;
 • Coördineren van cursussen en certificeringen;

 

Werkwijze

 • Up-to-date houden sportmedisch beleid;
 • Realiseren jaarplan;
 • Verslaglegging per jaar ten behoeve van ALV;
 • Verslaglegging per maand ten behoeve van bestuur.

 

Tijdsbeslag

De activiteiten van de coördinator sportmedische zaken nemen enkele uren per maand in beslag.