Jubileum! - zaterdag 26 november 2011

Het is misschien nog niet tot iedereen doorgedrongen, maar dit jaar beleeft Statina een jubileumjaar. Op 26 november bestaat Statina 25 jaar! Daar gaan we natuurlijk met elkaar bij stilstaan. Ine van Berkel heeft vanuit het bestuur de handschoen opgenomen om hiervan iets moois te maken, samen met een jubileumcommissie. Mochten jullie ideeen hebben, tijd over of iets anders? Neem contact op met Ine. Ze kan wel wat hulp gebruiken. Het bestuur heeft in ieder geval in haar vergadering van afgelopen mei besloten hiervoor een bedrag van 3.000,- vrij te maken.

 

Nieuwbouw

In dit jubileumjaar zou het fantastisch zijn om het clubhuis in eigendom te verwerven en om de bestaande bebouwing uit te breiden met een berging annex wedstrijdsecretariaat / vergaderruimte. De activiteiten hieromtrent zijn in volle gang... Er is alleen nog niet veel te zien, vandaar nu een update:

 

In de uitbreidingsplannen, die al eerder in een bijzondere ALV gepresenteerd en goedgekeurd zijn, wordt rekening gehouden met een uitbreiding van 100 m2 voor berging en vergaderruimte. De aanbesteding van de werkzaamheden wordt in samenwerking met de gemeente Culemborg gedaan, omdat de gemeente nieuwe kleedkamers moet realiseren. Voordeel van gezamenlijke aanbesteding is dat de gemeente de kosten draagt van de aanbesteding, en de bouwdirecteur levert.

 

Op dit moment is het bestek aan een aantal aannemers gestuurd. De besluitvorming over wie gaat uitvoeren en de gunning vinden half juli plaats. De bouw zal starten in augustus. Dat betekent dat na de vakantieperiode de echte bouwactiviteiten plaatsvinden. Dat zal enige tijd voor wat rommel en ongemak zorgen, maar daar krijgen we ook iets voor terug. Als alles volgens de plannen verloopt, is alles afgerond voor de jubileumdatum.

 

Als de nieuwbouw wordt opgeleverd, dan moeten we zelf nog wel iets doen. De vloer van de berging moet 'gecoat' worden en de berging moet worden ingeruimd. Het houtwerk moet geschilderd worden en het wedstrijdsecretariaat ingericht. De Commissie Huisvesting zal inventariseren welke specifieke kwaliteiten nodig zijn om deze klus te klaren. We komen daar later nog op terug.

 

Om de eigendomsoverdracht te regelen wordt nu in overleg met de gemeente een erfpachtovereenkomst opgesteld. De tekst daarvan is bijna gereed, we zijn toe aan het tweede concept. Wanneer beide partijen akkoord gaan met de tekst, dan kan de akte passeren en zijn we eigenaar van ons clubhuis. Naar verwachting zal dit proces in september worden afgerond.

 

Kortom, er gebeurt veel, al is het nog niet zichtbaar. Dat gaat echter snel veranderen.

 

Verslag ALV - maandag 28 maart 2011

Het (concept)verslag van de Algemene LedenVergadering (ALV) van maandagavond 28 maart 2011 kunt u hier vinden. Dit verslag zal tijdens de volgende reguliere ALV (eerste kwartaal 2012) ter goedkeuring worden ingebracht.

 

Jaarplannen

Tijdens de laatste ALV is door het bestuur toegezegd dat de jaarplannen van 2011 van de diverse commissies op de website zouden worden gezet. Dat is inmiddels gebeurd. De jaarplannen van de commissies wedstrijden, evenementen, faciliteiten, vertrouwenspersonen, vrijwilligerscoordinatie en de diverse atletiekgroepen vind je hieronder. Vragen? Stel ze aan het bestuur op bestuur@statina.nl!

 

 

Gezocht: Train(st)ers

Statina beschikt over een gezellige groep jeugd(assistent)train(st)ers die inmiddels de afgelopen weken, wegens studie elders of om andere redenen, helaas wat is uitgedund. Zijn er nog enthousiaste leden / ouders / broers / zussen / opa’s / oma’s met interesse in dit zeer boeiende en dankbare vak? Laat het dan even weten, ook als je twijfelt of het wel wat voor je is (we hebben een gedegen inwerkprogramma en prima ‘arbeidsvoorwaarden’)! Neem bij interesse even contact op met de jeugdcoördinator van de vereniging (Jeroen Gutte).

 

Clubkampioenschappen - zaterdag 8 oktober 2011

Hou deze datum vrij, meer info volgt!

 

Read Advies Vallende Bladerenloop - zondag 6 november 2011

Hou deze datum vrij, meer info volgt!
 

Fijne vakantie!

Rest ons niets anders dan iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen! Doe voorzichtig en kom heelhuids terug voor een gezellig nieuw atletiekseizoen.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van atletiekvereniging Statina