Vertrouwenspersonen

Statina is een atletiekvereniging die midden in de samenleving staat. Onze leden vormen ook een weerspiegeling van die samenleving. Statina wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier en op een veilige manier zijn of haar sport kan beoefenen. Daar waar echter in de samenleving diverse vormen van ongewenst gedrag voorkomen, kan dit ook het geval zijn binnen onze vereniging.

 

Ongewenst gedrag kan het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan leiden tot vervelende emoties. Om deze redenen heeft Statina er voor gekozen het instituut ´vertrouwenspersoon´ in te richten als plaats waar:

 

  • deze emoties in alle vertrouwen besproken kunnen worden;
  • initiatieven genomen worden om allerlei vormen van ongewenst gedrag aan de orde te stellen en waar mogelijk een oplossing aan te dragen en/of preventiebeleid te ontwikkelen.

 

Het beleid met betrekking tot vertrouwenspersonen is vastgelegd in drie documenten, die u hieronder kunt downloaden. Het eerste document beschrijft de vertrouwenspersoon in algemene termen, het tweede document beschrijft de gedragsregels van de begeleiders van Statina en het derde document tenslotte definieert ongewenst gedrag en beschrijft de mogelijk te nemen maatregelen.

 

 

Paul Westerman en Hannie van Donselaar zijn de vertrouwenspersonen van Statina. U kunt ze bereiken door hier te klikken.