Vrijwillig(st)ers gezocht!

Ik heb het in de nieuwsbrief voor de zomer al aangekondigd: Het onderwerp ‘vrijwillig(st)er’ zal nog regelmatig de aandacht vragen. En dat heeft een reden.

 

Nog steeds kunnen wij binnen Statina met enig kunst- en vliegwerk de evenementen organiseren die wij graag willen organiseren. We zien wel dat het steeds lastiger wordt en dat de kring van vrijwillig(st)ers waar wij regelmatig een beroep op kunnen doen langzaam kleiner wordt.

 

Tegelijkertijd is er al geruime tijd een aantal vacatures voor enkele structurele functies in commissies en bestuur.

 

Tenslotte zien we dat door bezuinigingen binnen de gemeenten een aantal taken bij verenigingen neergelegd gaat worden, waardoor de behoefte aan vrijwillig(st)ers alleen maar groter wordt.

 

Als we daar niets mee doen, houdt dat in dat een groter aantal taken bij een groep personen terecht komt die nu al zwaar belast wordt.

 

Ik hoef waarschijnlijk niet uit te leggen dat dit uiteindelijk leidt tot het organiseren van minder evenementen en/of het substantieel verhogen van de contributie, omdat zaken uitbesteed moeten worden.

 

Ik vind dit persoonlijk geen aantrekkelijk vooruitzicht!

 

Een kort onderzoek leert ons dat er best nog een substantieel vrijwillig(st)erspotentieel binnen onze vereniging aanwezig is. En daar ben ik naar op zoek! Want dat hebben we met z’n allen nodig om de vereniging te blijven die we nu al zijn. En laten we eerlijk zijn: Acht uur vrijwillig(st)erswerk per persoon per jaar moet toch te doen zijn.

 

Per slot van rekening zit het opgesloten in het woord ‘vereniging’: Samen dingen doen! In ons geval is dat samen atletiek bedrijven. In onze optiek is dat niet alleen halen, maar ook iets brengen.

 

Hieronder stellen wij u een aantal vragen en we richten ons hiermee niet alleen tot onze leden, maar ook tot de ouders/verzorg(st)ers van onze jeugdleden. De antwoorden op die vragen gaan ons inzicht geven in het vrijwillig(st)erspotentieel dat wij binnen Statina nog niet benutten, maar wel willen gaan aanspreken.

 

Samen voor een fantastisch Statina!

 

Oh ja... Normaal gesproken zijn enquêtes anoniem. Dat is deze natuurlijk niet. Ik hoop dan ook dat iedereen uit zichzelf reageert, anders moet ik zo veel reminders sturen. Vul alsjeblieft het formulier in en stuur het terug naar frontpush@gmail.com of doe het ingevulde formulier in de brievenbus links naast de bar in het clubhuis.

 

Alvast bedankt!

 

Namens het bestuur,

Fred Voordouw

voorzitter

 

Office 2010-versie voor digitaal invullen en mailen naar frontpush@gmail.com:

 

PDF-versie voor uitprinten, met de pen invullen en in het clubhuis in de brievenbus deponeren: