Reglement Interne Loopcompetitie 2019-2020

1. De opzet is om voor lopers en loopsters van de groepen A, B en C een clubkampioenschap te organiseren, niet alleen gebaseerd op de 3 kilometer bij de jaarlijkse clubkampioenschappen op de baan, maar op een aantal wegwedstrijden met afsluitend de 3 kilometer op de baan bij de jaarlijkse clubkampioenschappen. Leden van overige trainingsgroepen kunnen ook meedoen aan deze competitie, zij worden dan ingedeeld bij loopgroep B.

 

2. Het competitiejaar loopt in principe van de dag na de clubkampioenschappen van 2019 tot en met de zaterdag vóór de clubkampioenschappen van 2020, aangevuld met de 3 kilometer op de baan tijdens de clubkampioenschappen van 2020.

 

3. Leden van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen, peildatum voor de leeftijd is 31 december gedurende het competitiejaar.

 

4. Er wordt een stand voor 6 categorieën bijgehouden gedurende het jaar, te weten: Vrouwen groep A, B of C en mannen groep A, B of C. Indeling van de groep op basis van de ledenlijst per 1 januari van het competitiejaar. Nieuwe leden kunnen gedurende het jaar instromen, zij moeten aan het einde van het competitiejaar echter wel aan alle eisen voldoen.

 

5. Om onderlinge vergelijking van tijden leeftijdsonafhankelijk te maken, worden resultaten omgerekend met een leeftijdsafhankelijke factor volgens een tabel uit een publicatie van de Universiteit van Groningen. Tabellen zijn per leeftijd, apart voor vrouwen en mannen, en een gemiddelde voor de verschillende afstanden. Voor de competitie geldt de leeftijd in jaren per 31 december 2019.

 

6. Om de verschillen in niveau, onafhankelijk van leeftijd, te corrigeren wordt voor iedere deelnemer een bonus vastgesteld. Die bonus is voor vrouwen en mannen apart en is gelijk aan het puntenverschil tussen de door de deelnemer in het vorige competitiejaar behaalde punten en de door de algehele winnaar van de gecombineerde deelnemers van de groepen A, B en C behaalde punten. Deelnemers die het voorgaande jaar niet hebben deelgenomen krijgen een bonus berekend na het volbrengen van 50% van de te behalen afstand, gelijk aan het verschil tussen de dan behaalde punten en de punten van de winnaar van het voorgaande jaar.

7. De behaalde punten voor berekening van de bonus gelden alleen als de deelnemer tenminste 50% van het aantal vereiste kilometers heeft gelopen. Indien dat niet het geval is, geldt dezelfde regel als voor nieuwe deelnemers (zie punt 6).

 

8. Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen gelden de volgende eisen:

 

Groep A: Totaal wegwedstrijdkilometers 20, waaronder tenminste deelname aan één wegwedstrijd georganiseerd door Statina. Alle wegwedstrijden tellen mee, ongeacht de gelopen afstand. Als extra: Deelname aan de 3 kilometer op de baan bij de clubkampioenschappen.

 

Groep B: Totaal wegwedstrijdkilometers 50, waaronder tenminste deelname aan één wegwedstrijd georganiseerd door Statina. Alle wegwedstrijden tellen mee, ongeacht de gelopen afstand, echter de gemiddelde afstand per wedstrijd moet wel groter dan 7 kilometer zijn. Als extra: Deelname aan de 3 kilometer op de baan bij de clubkampioenschappen.

 

Groep C: Totaal wegwedstrijdkilometers 80, waaronder tenminste deelname aan één  wegwedstrijd georganiseerd door Statina. Alle wegwedstrijden tellen mee, ongeacht de gelopen afstand, echter de gemiddelde afstand per wedstrijd moet wel groter dan 10 kilometer zijn. Als extra: Deelname aan de 3 kilometer op de baan bij de clubkampioenschappen.

 

Door Statina georganiseerde wedstrijden die als wegwedstrijd worden aangemerkt zijn de Culemborg City Run, de Rondeelloop en de Vallende Bladerenloop.

 

9. Alle gecorrigeerde tijden worden gedeeld door het aantal kilometers van de gelopen afstand, zodat voor iedere uitslag een gecorrigeerde kilometertijd bekend is. Ook van de afsluitende baanwedstrijd over 3 kilometer tijdens de clubkampioenschappen op de baan wordt een gecorrigeerde kilometertijd vastgesteld. De gecorrigeerde kilometertijden worden niet afgerond.

 

10. Indien meer wedstrijdkilometers zijn gelopen dan vereist, gelden de beste resultaten om tot het vereiste minimum te komen.

 

11. Van het totaal van de gecorrigeerde kilometertijden wordt het gemiddelde bepaald, opnieuw zonder afronding. De aldus berekende kilometertijd wordt omgezet naar een getal, waarbij 1 hele seconde 1 vol punt is. Dat getal wordt vastgesteld op 4 decimalen nauwkeurig. De atleet met het laagste getal per categorie is de clubkampioen wegwedstrijden van die categorie.

 

12. Regelmatig wordt de actuele stand op de site van Statina bekendgemaakt, met daarbij de vermelding of al dan niet aan de minimale voorwaarden is voldaan.

 

13. Resultaten worden automatisch opgenomen van wedstrijden waarvan de uitslagen op de site van Statina vermeld worden. Wedstrijden waarvan geen vermelding op de Statinasite staat dienen door de atleet zelf te worden doorgegeven. Tijden die voor deze competitie gelden zijn netto tijden indien beschikbaar, anders bruto tijden, en moeten controleerbaar zijn, bijvoorbeeld via uitslaglijsten op internet.

 

14. Voor het seizoen 2019-2020 worden de bonussen vastgesteld aan de hand van de behaalde resultaten in het seizoen 2018-2019. In volgende jaren worden de bonussen vastgesteld aan de behaalde resultaten zonder aftrek van bonussen.

15. De prijsuitreiking is direct na afloop van de clubkampioenschappen op de baan.

 

16. In onvoorziene gevallen beslist de Commissie Wedstrijden.

 

Culemborg, 29 september 2019