Baanreglement

per 21 december 2017

Op de baan van Statina mag worden getraind:

 • uitsluitend op dagen en tijden waarop de vereniging de baan huurt
 • uitsluitend onder leiding van door het bestuur van de vereniging aangestelde (assistent)trainers/-sters
 • uitsluitend door (betalende) leden, gastleden en uitgenodigde/aangemelde proefleden
 • tijdens de training van het G-topteam geldt exclusief gebruik van de baan door deze groep
 • afwijkingen/uitzonderingen/extra trainingen/nieuwe groepen dienen met het bestuur te worden afgestemd

ALGEMEEN
Tassen/kleding:

 • in de kleedkamer op de daarvoor bestemde plaatsen
 • langs de baan op/onder/bij de banken

Betreden:

 • via de geëigende toegangsplek (sluis voor het clubhuis)
 • KIJK UIT voor je de skeelerbaan oversteekt
 • KIJK UIT voor je de baan opstapt, er kan (nog) een loper aankomen

Rekken en strekken:

 • in de luwe hoeken van de rondloopbaan
 • op de hoeken op het middenterrein die niet worden gebruikt door de jeugd/technische groepen
 • op het pad naar de materiaalberging
 • bij het hek dat de baan omgeeft
 • dus NIET op de baan

Materiaal:
Alle gebruikers (trainers én atleten) zijn verantwoordelijk voor juist en veilig gebruik en het netjes en op de juiste plaats opruimen van trainings-, wedstrijd- en baanmateriaal.

RONDLOOPBAAN
In- en uitlopen:

 • in baan 3 en 4
 • nooit tegen de looprichting in
 • op de tegelpaden
 • op de skeelerbaan, indien niet in gebruik
 • op het middenterrein, waarbij rechts wordt aangehouden

Wandel- en dribbelpauzes:
Nooit op de baan, maar op het middenterrein waarbij rechts wordt aangehouden.

Tempolopen:
Standaard worden tempo’s langer dan 100 meter in baan 1 en 2 gelopen en tempo’s korter dan 100 meter in baan 3 tot en met 6, waarbij estafettes beschouwd worden als tempolopen korter dan 100 meter. Het staat trainers vrij hiervan af te wijken op voorwaarde dat dit vooraf wordt afgestemd en duidelijk gecommuniceerd wordt richting de betreffende atleten.

Dinsdag, woensdag en donderdagavond:

Vanwege drukte op de baan gelden drie avonden per week de onderstaande afspraken:

Dinsdagavond vóór 20.30 uur:

 • Baan 1: Mila en loopgroep C
 • Baan 2 en 3: loopgroepen A en B
 • Baan 4,5 en 6: groep 10

Dinsdagavond na 20.30 uur:

 • Baan 1 en 2: loopgroepen A en B
 • Baan 3 t/m 6: groep 10

Woensdagavond vóór 20.30 uur:

 • Baan 1 en 2: triathlongroep
 • Baan 3 en 4: loopgroepen A en B

Woensdagavond na 20.30 uur:
Baan 1 en 2: loopgroepen A en B

Donderdagavond vóór 20.30 uur:

 • Baan 1: Mila
 • Baan 2 en 3: gecombineerde loopgroep A,B en C
 • Baan 4, 5 en 6: groep 10

Donderdagavond na 20.30 uur:

 • Baan 1 en 2: gecombineerde loopgroep A,B en C
 • Baan 3 t/m 6: groep 10

Wat verder van belang is:

 • Uitleg training vindt buiten de rondloopbaan plaats
 • Kijk uit bij het betreden of verlaten van de baan
 • Loop met maximaal twee atleten naast elkaar in een baan
 • Kijk bij inhalen achterom en haal alleen in indien dit veilig kan
 • Haal rechts in
 • De trainer bepaalt waar inlopen/uitlopen/oefeningen/cooling down plaatsvinden en neemt daarbij de drukte op de baan en daarmee de veiligheid van de atleten als belangrijkste uitgangspunt in zijn/haar beslissing mee
 • Indien een trainingsvorm beoefend wordt, waarbij op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond van bovengenoemde baanindeling afgeweken dient te worden, vindt altijd vooraf overleg tussen de betrokken trainers plaats
 • Indien tijdens de training met fluitsignalen gewerkt wordt, stemmen trainers dit vooraf af
 • Bij aanwezigheid van loopgroepen gelden de volgende regels voor tijdelijke markeringen (pylonen of hoedjes):
  • markeringen t.b.v. de loopgroepen dienen links van baan 1 (dus buiten de baan naast de goot) te worden geplaatst
  • overige markeringen (bijvoorbeeld t.b.v. sprinters) dienen rechts van baan 6 (dus buiten de baan op de tegels) te worden geplaatst

MIDDENTERREIN
Tijdens een training en/of wedstrijd is het, zonder gegronde redenen, voor iedereen VERBODEN de volgende sectoren van het middenterrein te betreden en/of over te steken:

 • hoogspringsegment (kunststof aanloopgedeelte)
 • hoogspringmat
 • verspringaanlopen en landingsbakken (kunststof en zand)
 • kogelstootsector (gravel)
 • speer- en balwerpaanlopen (kunststof)
 • speerwerp-, balwerp-, discuswerp- en kogelslingersectoren (grasveld)

Gegronde redenen om de hierboven genoemde sectoren van het middenterrein wel te betreden en/of over te steken kunnen hebben:

 • (assistent)trainers/-sters
 • juryleden
 • atleten en atletes, maar ALLEEN op aanwijzing van (assistent)trainers/-sters en/of juryleden (bijvoorbeeld deelnemers/-sters aan een wedstrijd)

Gebruik de materialen alleen waarvoor ze bedoeld zijn:

 • dus geen kogels in het gras en op de kunststofbaan
 • niet spelen in de verspringbakken
 • niet spelen op de hoogspringmat

Discuswerpen:

 • De trainer bepaalt het aantal atleten dat tegelijkertijd in de werpkooi aanwezig mag zijn en waakt voor ieders veiligheid. Bij rechtshandige werpers staat iedereen linksachter en bij linkshandige werpers rechtsachter.
 • Wanneer een atleet discus aan het werpen is, is het belangrijk twee meter van het net van de werpkooi te blijven. Een discus die in het net geworpen wordt zal niet meteen tot stilstand komen en het net naar buiten duwen, waardoor iemand die er te dichtbij staat alsnog geraakt kan worden.
 • Het net van de werpkooi is niet bedoeld om aan te hangen/trekken.

Kogelslingeren:

 • Kogelslingeren is alleen vanuit de werpkooi toegestaan, waarvan het net is gehesen en de deuren op de kogelslingerstand staan, dus op de stand die de kleinste opening naar het veld laat.
 • Anderen dan de kogelslingeraar zelf mogen tijdens het werpen beslist niet in de kooi aanwezig zijn en dienen voldoende afstand van het net te houden. Een slingerkogel die in het net gaat komt meters naar buiten.
 • Kogelslingeren is alleen toegestaan in het bijzijn en onder begeleiding van een trainer van Statina, op vastgestelde tijden, binnen de door Statina met de gemeente overeengekomen gebruiksuren.
 • Kogelslingeren is nooit toegestaan op de tijden dat de groepen 1 tot en met 9 en het G-topteam trainen, dus nooit op dinsdag en donderdag voor 20.00 uur of op maandag van 19.00 tot 20.00 uur.
 • Na afloop van een kogelslingertraining zorgen de deelnemers en de trainer voor herstel van het veld door de inslagen van de slingerkogel ‘op’ te spitten.
 • Bij wedstrijden wordt, wanneer kogelslingeren op het programma komt, deze discipline als eerste of laatste nummer ingepland, en zorggedragen voor extra toezicht.

GEBOUWEN
Laat kleedkamers, de materiaalberging, het wedstrijdsecretariaat en het clubgebouw met keuken en toiletten net zo netjes en schoon achter als hoe je ze aantrof. Het is verboden deze ruimten met spikes en/of vies schoeisel te betreden. Afval hoort in de vuilnisbakken en jassen aan de kapstok.