Corona en de contributie

De coronacrisis duurt helaas langer dan gehoopt en we krijgen inmiddels vragen over de afschrijving van contributie.

Beste (ouders/verzorgers van) leden van atletiekvereniging Statina,

Allereerst hopen we natuurlijk dat jullie allemaal gezond zijn en blijven en dat we de trainingen zo snel mogelijk weer mogen hervatten!

Ons uitgangspunt is dat iedereen, om de vereniging in stand te houden, maandelijks contributie blijft betalen.

Belangrijk om te weten: Van de contributie betaalt Statina ook in deze periode gewoon de huur van de baan en andere vaste lasten als erfpacht, verzekeringen, jaarovereenkomsten voor gas, elektriciteit en water, rentes van leningen, aflossingen en afschrijvingen. De enige kosten die we nu niet hebben zijn de vergoedingen voor trainers. Statina loopt daarnaast wel inkomsten mis vanwege het niet doorgaan van evenementen als de Culemborg City Run en de Jelte Jan Bakker Memorial. Financieel is Statina in principe gezond, maar we hebben geen grote reserves om een langere periode zonder of met beperkte inkomsten te kunnen overleven.

Aanvullend hierop een paar opmerkingen/opties:

  1. De in de contributieregeling omschreven mogelijkheid tot tijdelijke stopzetting van contributiebetaling (bijvoorbeeld in geval van een zware blessure) geldt niet voor deze situatie. De huidige lopende tijdelijke opschortingen van contributiebetaling blijven in stand (conform eerder gemaakte afspraken).
  2. Kom je door deze situatie in de financiële problemen, bijvoorbeeld wegens inkomensverlies, dan kun je uitstel van betaling aanvragen. De periode van uitstel gaat in dat geval op zijn vroegst in per 1 mei 2020 en eindigt zodra de trainingen weer worden hervat. Na afloop van deze periode worden afspraken met je gemaakt over het inhalen van de achterstand. Er wordt geen rente berekend. Nadat de trainingen weer zijn hervat kan geen uitstel van betaling meer worden aangevraagd.
  3. Wil je vanwege deze situatie je lidmaatschap opzeggen, dan kan dat, in verband met de geldende opzegtermijn van één kalendermaand, op zijn vroegst per 30 april 2020. Word je later in dit kalenderjaar (2020) toch weer lid, dan kan dit alleen met terugwerkende kracht per 1 mei 2020 en je bent dan, naast achterstallige contributie voor alle maanden vanaf mei 2020, ook inschrijfgeld verschuldigd en mogelijk ook kosten die door de Atletiekunie in rekening worden gebracht.
  4. Indien later blijkt dat door deze omstandigheden toch aanzienlijke besparingen zijn gerealiseerd, of juist flinke tekorten zijn ontstaan, dan zullen we de leden hier tijdens een volgende (extra) Algemene Ledenvergadering over informeren en een voorstel doen.

Voor het aanvragen van uitstel van betaling of het opzeggen van je lidmaatschap kun je een mailtje sturen naar penningmeester Bert van Oostrum op penningmeester@statina.nl. Ook met vragen over het bovenstaande kun je bij hem terecht.

Hartelijke groeten,
Bert, Hélène, Hessel, Ine, Jeroen, Jord, Natasja en Nelleke

Nieuws Overzicht