Training 'Meerwaarde in Veilige Handen'

Afgelopen woensdag zat onze kantine vol met trainers, bestuurders en andere vrijwilligers van Judovereniging Anton Geesink, ZC’90 (zwemmen), V.C. Shot (volleybal) en natuurlijk atletiekvereniging Statina!

Zij volgden de door Erika Hendriks verzorgde training ‘Meerwaarde in Veilige Handen’, een training over het voorkomen en herkennen van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

In het lokaal sportakkoord is namelijk de ambitie opgenomen om in de komende jaren toe te groeien naar een zo veilig mogelijk sportklimaat en het volgen van deze training is één van de stappen om dat te realiseren.

Het was een leerzame avond en de mix van vrijwilligers van verschillende Culemborgse sportverenigingen maakte het, mede dankzij de prettige en deskundige begeleiding van Erika, extra boeiend.

Ben je zelf ook op de één of andere manier betrokken bij het begeleiden van sporters, en krijg je op enig moment de kans om aan deze training deel te nemen, grijp hem dan!

Nieuws Overzicht