Clubhuisreglement

per 20 maart 2008

Het clubhuis is de ontmoetingsruimte voor Statina en haar gasten. Clubhuisbezoekers gedragen zich sportief. Clubhuisbezoekers die zich ongewenst gedragen of een negatieve sfeer scheppen kunnen uit het clubhuis en van de atletiekbaan worden verwijderd.

Huisregels

  • We zijn zuinig op de spullen in het clubhuis.
  • We ruimen het afval op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • We werken er aan mee dat het clubhuis er schoon en goed verzorgd uitziet.
  • We brengen de vuile vaat terug naar de bar.
  • We volgen de aanwijzingen van de clubhuisvrijwilliger op. De bediening van de verwarming en verlichting is voorbehouden aan deze vrijwilliger.
  • We komen niet achter de bar of in de keuken.
  • Het clubhuis is rookvrij.
  • We betreden het clubhuis niet met spikes.
  • We kleden ons om in de kleedkamers.
  • We bergen de sportkleding en sporttassen op in de kleedkamers.

Openstelling
Het clubhuis is alleen open voor de leden als er een vrijwilliger aanwezig is die zorg draagt voor de ruimte.

Aansprakelijkheid
Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van of schade, die buiten haar verantwoordelijkheid wordt toegebracht, aan eigendommen van leden. Het Statinalid of de gast die schade veroorzaakt aan de materialen van de vereniging is hiervoor aansprakelijk. De schade wordt hersteld op kosten van betrokkene, bij minderjarigen op kosten van de ouders/verzorgers.