Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Lidmaatschapsvorm
*
 
Wedstrijdlicentie
LET OP: Voor pupillen en junioren is de wedstrijdlicentie verplicht!
*
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik atletiekvereniging Statina om bedragen van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens contributies
en andere verenigingsbijdragen.
Indien het lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening lid/ouder/verzorger*
Graag je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Extra e-mailadressen en telefoonnummers
2e e-mailadres
3e e-mailadres
3e telefoonnummer
4e telefoonnummer
 
Groepsindeling
Om je in de administratie bij de juiste groep in te kunnen delen willen we graag van je weten in welke groep je gaat trainen
(trainer / groepsnaam/-nummer / dag(en) / tijd(en)). Het geeft niet als je niet alles weet!
Bij welke trainer/in welke groep ga je trainen?
 
Vrijwilligers
Atletiekvereniging Statina bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. Met elkaar proberen we het lid zijn zo leuk mogelijk te maken. Een vereniging ben
je immers samen! Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij of je ouder(s)/verzorger(s) voor de club zou(den) willen en kunnen
betekenen. Je kunt hieronder alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuursfunctie
Begeleiding van jeugd
Sponsorzaken
Organisatie feesten/evenementen/wedstrijden
Onderhoud accommodatie
Anders:
 
Atletiekhistorie
Ben je op dit moment (nog) lid van een andere atletiekvereniging?
Zo ja: Wil je dat je lidmaatschap van de Atletiekunie wordt overgeschreven naar Statina?
Naam vorige atletiekvereniging
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten van atletiekvereniging Statina.
Deze kunnen vanaf deze website worden gedownload onder 'Over Statina' / 'Statuten'
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet voor commercieel gebruik aan derden verstrekt.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschapgerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Automatische incasso machtiging
IBAN nr. *
BIC
T.n.v.
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking