Vertrouwenspersonen

Atletiekvereniging Statina wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier en veilig zijn/haar sport kan beleven en beoefenen.

Een sportvereniging staat echter ook midden in de samenleving. Daar waar zich in de samenleving allerlei vormen van ongewenst gedrag voordoen, zou dit ook binnen onze vereniging kunnen voorkomen. Ongewenste gedragingen kunnen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan voor veel vervelende emoties zorgen.

Vandaar dat ook Statina heeft gekozen voor het instituut ‘vertrouwenspersoon’ als plek waar al deze emoties in alle vertrouwen besproken kunnen worden en van waaruit initiatieven verwacht kunnen worden richting (de leden van) de vereniging om allerlei vormen van ongewenst gedrag aan de orde te stellen en, waar mogelijk, deze gedragingen tot oplossing te brengen c.q. een preventiebeleid te ontwikkelen.

Het beleid met betrekking tot vertrouwenspersonen is vastgelegd in drie documenten, die je hieronder kunt downloaden. Het eerste document beschrijft de vertrouwenspersoon in het algemene termen, het tweede document beschrijft de gedragsregels voor de begeleiders van Statina en het derde document tenslotte definieert ongewenst gedrag en beschrijft de mogelijk te nemen maatregelen.

Nelleke Koppelaar en Paul Westerman zijn de vertrouwenspersonen van Statina. Hieronder stellen zij zich aan je voor:

Nelleke Koppelaar

Ik ben Nelleke Koppelaar (1969) en sinds negen jaar ben ik atletiektrainster bij Statina. Ik train reguliere jeugdgroepen, groep 10 en ik geef specialisatietraining op het onderdeel hordenlopen. Zes jaar geleden heb ik het G-Topteam, waarin atleten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking samen tijdens het sporten voornamelijk veel lol en plezier maken, opgestart. Daarnaast geef ik sinds 2020 Frame Running-training aan kinderen die moeilijk lopen of dat helemaal niet kunnen. Het is prachtig om dit te mogen doen. In 2020 heb ik het hbo-diploma 'Kindercoach' behaald. Recent ben ik gestart als vertrouwenspersoon bij Statina. Ik woon samen met mijn vriend Bas in Culemborg.

Paul Westerman

Ik ben Paul Westerman (1961) en sinds 2009 lid van Statina. Bij Statina train ik groep 10 en in de competitie zit ik bij de masters, waar ik tijdens wedstrijden de sprintnummers en verspringen doe. Sinds zes jaar ben ik ook vertrouwenspersoon bij de club. In het dagelijks leven werk ik als psycholoog. Met mijn vrouw woon ik al weer 30 jaar in Culemborg en wij hebben twee kinderen (Peter en Frans), die vroeger ook lid van Statina waren, maar nu vanwege studies in Wageningen en Amsterdam wonen.

 Je kunt onze vertrouwenspersonen bereiken door te mailen naar vertrouwenspersonen@statina.nl.

Downloads: